Koji Yamamoto

Un'Altra Natura e Vecchio Pino Vivente

Author: Tatsuru Uchida, Ivan Quaroni, Maiko Yamauchi
Language: italian / english
Publisher: Lorenzelli Arte 
Catalog number: 151
Edition: 2016